Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 3/4
Bài số: 33
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Dương quang tâm hồn duy Chúa chí thân
Ban đêm không còn khi Jêsus gần
Nguyền luồng mây đen, sạch tan mãi mãi
Để chính mắt tôi trông rõ mặt Ngài.
2. Khi tôi trên giường đôi mắt lim dim
Trong đêm u tịch tôi ngủ êm đềm
Nguyền hằng mơ Chúa, hồn thân khoan khoái
Phước bấy cứ nghiêng đầu ở ngực Ngài.
3. Hôm nay xin Christ luôn ở tâm hồn
Như tôi xa Ngài khôn thế sinh tồn
Càng gần ban đêm cầu Ngài ở với
Chẳng có Jêsus kinh khiếp qua đời.
4. Xin ban ơn hồi tôi thức giấc điệp
Lúc khởi bước trên dương thế bặt thiệp
Tận hồi tôi đắm chìm trong bể ái
Ở nước Chúa an vui cảnh thiên đài.

 

 

Copyright © 2012-2022