Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Philip P. Bliss
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 9/8
Bài số: 11
Ghi chú: (Ab)

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 Ngợi Khen Cứu Chúa

1. Ngợi khen Cứu Chúa đã chuộc tôi nay
Lòng nhân ái Chúa lớn rộng thay!
Từ nơi rủa sả Chúa chuộc tôi ra
Ngài đau đớn ở Gô-gô-tha.


Điệp Khúc:
Ngợi khen Chúa
Đấng chuộc chính tôi nay
Hồng huyết lưu ra chuộc tôi đây!
Tại cây gỗ, dấu hiệu Chúa tha tôi
Nợ xưa trả, thảnh thơi trọn đời.


2. Lòng ta kể đến mẫu chuyện yêu đương
Phận tôi chết Chúa vẫn còn thương
Ngài ban phép tắc cứu chuộc nhưng không
Lòng nhân ái ví biển mênh mông.


3. Lòng ưa tán mỹ Đấng chuộc tôi nay
Quyền đắc thắng của Chúa lạ thay!
Ngài ban sức chiến thắng quyền âm ti
Tội khiên, chết chóc, chẳng sợ chi.


4. Ngợi khen Cứu Chúa đã chuộc tôi đây
Lòng nhân ái thánh khiết rộng thay!
Được ơn Chúa cải tử hoàn sinh cho
Ở luôn với thánh tử Jêsus.
 

 

Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ   Thờ phượng  

Copyright © 2012-2022