Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 25
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

Ôi, tôn vinh thay Cha chí thánh,Con minh chánh, Linh quanh vinh,Ba Ngôi trọn lành.Ngài từ muôn muôn xưa vốn trước tiên.Hiện nay, mai sau mãi đứng nguyên,Không chút biến thiên! A-men, A-men.

 

Copyright © 2012-2022