Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: J. E. A.
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 15
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

Ngày Ngày Ngợi Danh Chúa Hiển Vinh

1. Ngày ngày ngợi danh Chúa hiển vinh hoài
Báo cáo Tin Lành muôn thu
Về lòng yêu thương bể thẳm sông dài
Khiến mọi người biết Jêsus.


Điệp Khúc:
Mỗi phút quyết tụng mỹ Jêsus
Mỗi phút quyết tụng mỹ Jêsus
Ngày ngày đêm đêm tán mỹ Jêsus
Mãi ca xướng danh Jêsus.


2. Nhờ cậy ơn Christ cứu rỗi chu toàn
Nhứt sanh nguyện làm tôi trung
Dặn lòng luôn luôn quyết tín trăm đàng
Chắc chắn được đến thiên cung.


3. Thần huệ ban cho bởi Thánh Linh Ngài
Sức thêm lòng được hân hoan
Một dạ khăng khăng cứ bước theo hoài
Chúa đưa vào chốn vĩnh an.

 

Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ   Thờ phượng   Video  

Copyright © 2012-2022