Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Gìn giữ và dẫn dắt
Nhịp: 9/8
Bài số: 47
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Giữa giông tố, sóng biển kia bổ dồn
Dậy vang đất mưa quỉ gió ôn
Chính tôi kiếm ngay được nơi núp hồn
Tại trong cánh Thiên Phụ độc tôn.
Điệp Khúc:
Ngài che kín tôi, Ngài che kín thay
Thật yên ổn không họa tai chuyển lay
Ngài che kín tôi, thật an thái thay
Ở trong bóng cánh linh năng Ngài.
2. Nguyện theo ý Chúa, dẫu gặp khổ nạn
Càng giục tôi mong đến thiên đàng
Ngài yêu, thét luyện hầu cao tuổi vàng
Nào đâu phải cơn giận Ngài chan.
3. Dầu tôi phải kẻ ác vây khổ hành
Quỉ Sa-tan giăng lưới chung quanh
Thì Chân Chúa thay đổi cơn khổ nạn
Trở nên phước miên trường hân hoan.
4. Vậy, trong lúc phải vác thập giá mình
Gặp phong ba tôi vẫn an bình
Vì Chúa giúp cho hồn tôi vững bằng
Là con Chúa, ai hại được chăng?

 

 

Copyright © 2012-2022