Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Đức Chúa Jesus
Nhịp: 4/4
Bài số: 81
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Bạn thân tôi ấy Giê-xu Christ, lo lắng cho tôi trọn đời
Ngài đẹp xinh vui tươi thay quán quân trong muôn người
Thật tôi xem Chúa như Hoa Huệ trong trũng, hương thơm nhẹ nhàng
Ngài thay đổi ác tâm này nên trắng trong vẹn toàn
Hồi bi ai Giê-xu an ủi, lúc bối rối cho bình an
Bảo rằng “Mọi điều sầu thống nên giao Ta mang.”
Điệp Khúc:
Thật Giê-xu Christ như Hoa Huệ, như chính Sao Mai rạng ngời
Ngài vui tươi bấy, xinh đẹp thay, quán quân muôn người.
2. Giê-xu Christ gánh bi thương tôi, lau ráo bao châu lụy tràn
Là ngọn tháp che tôi khi quỉ ma xâm phạm vào
Vì Christ tôi bỏ muôn muôn sự, xa ném bao nhiêu tượng hình
Lòng tôi đây Chúa đem quyền linh giữ cho an bình
Dầu khi nhân gian khinh chê chán, lắm lúc Sa-tan gạt tôi
Chỉ nhờ Giê-xu đạt đích an ninh vô hồi.
3. Hồi tôi đây sống bởi đức tin, vâng ý Ba Ngôi trọn tình
Ngài thật không xa tôi không bỏ tôi đi một mình
Lửa linh bao phủ xung quanh tôi, nên bổn tâm không bồi hồi
Nhờ ma-na Chúa ban, hồn đang đói thấy no rồi
Rồi tôi bay lên nơi vinh quí thấy rõ thiên nhan đẹp xinh
Chỗ nguồn cực lạc đầy dẫy tua ra muôn hình.

 

 

Copyright © 2012-2022