Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/2
Bài số: 27
Hợp âm: (f)
Ghi chú:
XEM BẢN NHẠC

 

Ba Ngôi hỡi, xin nghe tôi cầu
Nguyện Đức Chúa Cha vinh quang, oai nghi, chí nhân
Đoái đến anh em tôi quỳ tâu
Nguyện Đức Chúa Con yêu thương, hy sinh cứu dân
Đoái đến anh em tôi quỳ tâu
Nguyện Đức Thánh Linh ban cho an ninh
Hỉ hân khi chúng tôi đang kêu cầu.