Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 61
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Ô Bết-lê-hem, ấp nhỏ này. Chốn người thật an bình bấy!
Khi ngươi đương giấc mê man không ngờ, ánh sao nhẹ lướt êm tờ,
Ấy chốn phát chân quang đời đời, trong đường ngươi đang tăm tối,
Bao xưa hi vọng, kinh hãi đôi đường, bữa nay gặp giữa đêm trường.
2. Xưa khi Ma-ri sanh Jêsus, chúng dân thay thảy đều ngủ,
Thiên binh âu yếm chăm nom Con Trời tối nay vừa mới ra đời,
Các thánh xứ cao rao nhiệt thành: Tin mừng đêm sanh Con Thánh,
Tôn vinh Thiên Phụ, danh sáng trên trời, đất an bình, phước cho người.
3. Ơn ban yên lặng, ơn rất kỳ, giữa đêm thanh vắng hùng vĩ,
Hôm nay ơn ấy ban cho tâm này, cũng yên lặng giống như vậy.
Dẫu Christ đến êm ru lặng bặt, tuy đời tội ô sâu sắc,
Nhưng ta, ai người tâm tánh nhu mì, Christ vui ngự đến trị vì.
4. Anh em tôi thành tâm kính mời, Thánh Anh Bết-lê-hem hỡi,
Vô tâm trung đuổi ra muôn tội, Giáng sinh trong cả chúng tôi.
Thánh sứ Nô-ên rao tận tường: Tin trọng đại, tin vui sướng;
Xin Em-ma-nu-ên ở trong lòng! Chúng tôi thành kính phục tòng.

 

 

Copyright © 2012-2022