Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 70
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Đêm vắng trời thanh canh khuya sao sáng,
Có tiếng thiên thần báo vang,
Mừng bấy bọn chăn bôn ba đến chỗ,
Thấy Vua sinh nơi máng cỏ.
Điệp Khúc:
Đấng Thánh lâm phàm, giữa đêm vinh hạnh,
Đạo bình an, ân điển thấm khắp chúng sinh,
Bởi thương ta, Chúa bỏ ngôi thiên đường,
Màn sương chiếu đất thâu đêm trường.
2. Bác sĩ nhờ ngôi sao Mai soi sáng,
Tiến bước bao nài khốn nan,
Ra mắt Hài Nhi đang nương trong quán,
Kính dâng trân châu chúc tán.
3. Ôi, cảnh vườn xưa A-đam sa-ngã,
Khiến tử tôn phục ác ma;
Máng cỏ hèn nay Jê-sus lâm giáng,
Cứu ta, đưa lên nơi sáng.
4. Chân Chúa thành nhân ban ơn giải phóng,
Thế giới khỏi vòng tử vong;
Hạnh phúc đời ta hân hoan, vui thỏa,
Bởi tin hồng ân vô giá.

 

 

Copyright © 2012-2022