Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: George W. Bethune
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 3/4
Bài số: 18
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

Danh Yêu Quí

1. Này danh yêu quý, danh thật dịu êm
Tột trời, thông đất, vượt cổ kim
Mệnh danh cho trước khi được hoài thai
Danh Jêsus có một không hai.


Điệp Khúc:
Ta rất thích hát xướng danh Jêsus
Danh đáng chúc tôn, danh muôn thu
Từ xưa nay chẳng danh nào đẹp hay
Cho bằng danh báu Jêsus đây.


2. Hồi treo thân Chúa trên thập tự kia
Họ để “Vua Jêsus” để bia
Hầu muôn dân thấy cho họ đều hay
Ngọn nguồn ta ái mộ Christ đây.


3. Hiện nay Jêsus đang ngồi cạnh Cha
Đời đời cai quản hoàn vũ ta
Tội khiên dung xá, tật bịnh trừ xa
Do quyền Jêsus là Chúa ta.


4. Ồ danh tôn quý một Jêsus
Ban mọi ơn cứu thật phỉ phu
Từ hôm qua, bữa nay, ngàn đời sau
Danh Jêsus chẳng thay đổi đâu.

Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ   Thờ phượng  

Copyright © 2012-2022