Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Toseph A. Seiss
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 13
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 JÊsus Đẹp Thay

1. Ôi, Giê-xu đẹp thay!
Ôi, Vua thiên nhiên giới nay!
Con Đấng chí tôn cũng con loài người
Tôi chỉ yêu Ngài thôi
Duy Chúa tôi sùng tôn
Xem như kim mão vinh cho linh hồn.


2. Khoe tươi thanh thảo xinh
Đua chen bao lâm trúc xanh
Cây khoác áo hoa, nguyệt ghen, mây hờn
Nhưng Giê-xu đẹp hơn
Giê-xu thanh bạch hơn
Cho ai tâm thống hát theo nhịp đờn.


3. Xinh thay tia thái dương
Trông lên cung trăng như gương
Sao lấp lánh soi lòa muôn ngàn lần
Nhưng Giê-xu lòa hơn
Giê-xu thanh bạch hơn
Xinh hơn thiên sứ trên mây chập chờn.

 

 

Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  

Copyright © 2012-2022