Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 71
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Mừng khôn xiết vì Con Thánh mới sinh ra ngày nay
Thiên sứ hát ngợi khen Cứu Chúa yêu thương lạ thay
Lìa ngôi báu, Ngài vui sống giữa nhân gian từ đây
Không ngại đường thập tự sầu cay.

Điệp Khúc:
Ngợi Con Thánh!
Ngợi Con Thánh!
Rất diệu vinh!
Rất diệu vinh!
Ngợi Con Thánh!
Ngợi Con Thánh!
Tôn vinh Hài Nhi Christ vừa sinh.
Mừng khôn xiết vì Con Thánh mới sinh ra ngày nay,
Không ngại đường thập tự sầu cay.

2. Đời đau đớn, người hư mất, tiếng than van sầu bi
Cơn sóng ác tội điên đảo cuốn lôi nhân loại đi
Vì thương xót, Ngài lâm thế cứu muôn dân lầm than
Cảm lòng Ngài muôn vật lặng an.

3. Màn sương ác tội che khuất Chúa Cha không nhìn ra
Ta nhớ tiếc nhà Cha thống hối bao phen lụy sa
Kìa, Con Thánh hiện ra chiếu sáng đưa lên lạc cung
Để Trời, người thuận hòa hiệp chung.

4. Nhờ Con xuống đời ta mới thấy ơn ban từ trên
Nên hãy đến thờ Con chí thánh Em-ma-nu-ên
Quỳ bên máng cùng tôn kính Chúa Jêsus vừa sinh
Xin mời Ngài cai trị hồn linh.

 

 

Copyright © 2012-2022