Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Gìn giữ và dẫn dắt
Nhịp: 6/4
Bài số: 48
Hợp âm: (Db)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Lòng luôn an ninh do nương trong cánh Christ, Chúa tôi
Dầu đêm tăm tối phong ba vang dậy cuộn sôi
Lòng tin Jêsus luôn giương cánh bao quanh tôi hoài
Ơn Chúa đã cứu tôi, hiện trở nên con Ngài.
Điệp Khúc:
Nương mình trong cánh, cánh Christ êm ái
Chẳng chi đoạn khỏi yêu thương Ngài
Hồn tôi nương náu trong cánh linh năng hoài
Được thơ thái, an bình lâu dài.
2. Hồi gặp phiền ưu, tôi nương trong cánh đầy thái an
Lòng tôi khao khát ơn an ninh từ Ngài ban
Đời tạm nầy vô phương an ủi tâm linh ưu sầu
Được phước thỏa mãn duy nhờ cánh Christ nhiệm mầu.
3. Thật hân hoan thay, an ninh trong cánh Ngài thẳng xông
Kịp hồi rèn thử trong nhân gian nầy tận chung
Còn đâu tai ương Sa tan bó tay khôn khoe hùng
Nương dưới cánh Chúa tôi được nghỉ an vô cùng.

 

 

Copyright © 2012-2022