Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: William Kethe
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 5
Hợp âm: (G)

 

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng

1. Muôn dân trên hoàn cầu nên ca xướng, chúc tán Chúa Cha, thật thỏa thích thay!
Lòng vui hát, siêng năng hầu việc luôn, Khá đến ngợi khen Chúa cách vui vầy.

2. Giê-hô-va thật là Ngôi Chân Chúa, chính Chúa chẳng ai tạo hóa thế gian;
Hằng nuôi chúng ta trong bầy Ngài mua, Dẫn dắt mọi chiên cách rất vẹn toàn.

3. Hân hoan ta vào đền Vua minh chánh, cất tiếng hát trong Hội Thánh Chúa Cha.
Đồng tâm cám ơn, khen ngợi hòa thanh, chúc danh Ngài luôn hiển vinh rạng lòa.

4. Ba Ngôi Chân Thần từ bi chan chứa, ái đức Chúa tôi đằm thắm thủy chung.
Nguồn chân lý đây nguyên từ ngàn xưa, suốt bao thời gian đứng vững vô cùng.

Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  

Copyright © 2012-2022