Giải thích từ ngữ

TRỞ VỀ ĐẦU > Ngợi Khen Đức Chúa Trời

Ngợi Khen Đức Chúa Trời

Bìa của Cúi Xin Vua Thánh Ngự Lai

Cúi Xin Vua Thánh Ngự Lai

Tác giả soạn nhạc: Felice de Giardini
Bài số: 1
XEM BẢN NHẠC   1. Hỡi Thánh Vương kíp ngự lai. Hộ tôi cung c
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Tác giả soạn nhạc: Nhạc điệu Đức
Bài số: 2
XEM BẢN NHẠC 1. Nguyện tụng mỹ Chúa Linh Năng,Vua Vinh Diệu tạo v
Những bài có cùng thể loại: 5 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế

Ngợi Giê-hô-va Thánh Đế

Tác giả soạn nhạc: Meyer Lyon
Bài số: 3
XEM BẢN NHẠC 1. Ngợi Giê-hô-va Thánh Ðế, Là Chân Chúa Áp-ra-ham,
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài

Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài

Tác giả soạn nhạc: C. H. Marsh
Bài số: 4
XEM BẢN NHẠC 1. Lạy Thần đời đời ban ơn phước, Ai có th
Những bài có cùng thể loại: 6 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng

Muôn Dân Trên Hoàn Cầu Nên Ca Xướng

Tác giả soạn nhạc: Louis Bourgeols
Bài số: 5
XEM BẢN NHẠC 1. Muôn dân trên hoàn cầu nên ca xướng, chúc tán C
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của Thành Tâm Tôn Vua Thánh

Thành Tâm Tôn Vua Thánh

Tác giả soạn nhạc: Francis J. Haydn
Bài số: 6
XEM BẢN NHẠC 1. Thành tâm tôn Vua Thánh, đầy hiển hách oai phong,
Những bài có cùng thể loại: 6 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của Ca Cảm Tạ

Ca Cảm Tạ

Tác giả soạn nhạc: Johann Cruger
Bài số: 7
XEM BẢN NHẠC 1.Đây tâm, tay, tiếng chúng tôi vui vẻ cảm ơn Chú
Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của NGÀI LÀ VUA TRÊN MUÔN LOÀI

NGÀI LÀ VUA TRÊN MUÔN LOÀI

Bài số: 28
XEM BẢN NHẠC Ngài là Vua trên muôn loài. Ngài là Chúa cả vũ tr
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của NGÀI THẬT TỐT THAY

NGÀI THẬT TỐT THAY

Bài số: 115
XEM BẢN NHẠC 1, Ngài thật tốt thay, Ngài thật tốt thay!Ngài th
Những bài có cùng thể loại: 4 câu   Ngợi Khen Đức Chúa Trời   Đồng ca  
Bìa của TÌNH CHÚA VĨNH HẰNG

TÌNH CHÚA VĨNH HẰNG

Bài số: 117
XEM BẢN NHẠC   1. Tình yêu Chúa tựa như núi cao, cao vô cùng
Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Ngợi Khen Đức Chúa Trời   Đơn ca  
Bìa của CỨU CHÚA TÔI

CỨU CHÚA TÔI

Bài số: 126
XEM BẢN NHẠC 1. Giê-hô-va, Đấng thành tín với chân thật Giê-h
Những bài có cùng thể loại: 2 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời