Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 3/4
Bài số: 28
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Phước nguyên từ trời xin chảy vào
lòng bật lên khúc ca chúc ơn Ngài
Suối nhân từ hằng tuôn chảy ngập dòng,
giục tôi thỏa vui hát một bài
Nguyện chỉ giáo tôi thi ca bổng trầm,
mà lưỡi lửa cõi thiên thượng hát
Để tôi ngợi Ngọn ân điển ngàn tầm,
là Non cứu ân, Non cực lạc.
2. Đến đây là nhờ Chân Chúa phò trì,
nguyện xây cất Ê-bên-ê-xe
Nếu Cha đẹp lòng tôi dám nguyện kỳ,
miền thiên quốc tôi sớm quay về
Jêsus kiếm tôi khi đang thất lạc,
từng vơ vẩn cách xa đuờng thánh
Suối huyết từ Ngài tuôn chảy rào rạt,
vực tôi khỏi nanh sói hại hành.
3. Chính tôi đây nợ ơn Chúa nặng dày,
Nợ kia cứ vấn vương mãi hoài
Khẩn xin Ngài dùng dây ái từ rày,
buộc tâm vẩn vơ vào Ngài
Tự nghiệm tánh tôi ưa xa thánh phụ,
thường hay cách ly Cha từ ái
Kính dâng lòng này cho Chúa Jêsus,
nguyện nay đóng niêm ấn thiên đài.

 

 

Copyright © 2012-2022