Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 23
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

Tôn vinh Chân Thần nguồn ơn vô đốiDưới đất chúng sinh sùng kính khắp nơiTrời cao cũng chung khen ngợi Ba NgôiChúa Cha cùng Con với Linh đời đời. A-men.

 

Copyright © 2012-2022