Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Gìn giữ và dẫn dắt
Nhịp: 4/4
Bài số: 50
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Nguyền đưa tôi đi, hỡi Đức Chúa Cha
Vượt miền trần hải lướt phong ba
Hộ vệ, đùm bọc chăn nuôi tôi hoài
Không ai giúp tôi duy một Ngài
Từ ngày tôi được Ngài làm Cha thánh
Hưởng đầy hạnh phước với ơn lành.
2. Nguyền dung tha tôi, hỡi Đức Chúa Con
Ngài tường tận bản tâm suy mòn
Ngài từng vượt chặng gian lao trên đời
Tiên chinh nếm đắng cay ngậm ngùi
Trong nơi sa mạc rùng rợn nguy nan
Chúa đã từng trải cả mọi đàng.
3. Nguyền mau quang lâm, hỡi Đức Thánh Linh
Nguyền lòng đầy dẫy các ơn lành
Cho tôi được tình yêu thương vô lường
Tâm nay mãi hân hoan phi thường
Nguyền được tha tội, chăm nom, đưa dẫn
Hẳn không gì quấy rối tâm thần.

 

 

Copyright © 2012-2022