Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 2/2
Bài số: 95
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Giờ được chiêm ngưỡng thập giá quí hóa
Nơi Giê-xu Chúa ta chịu hình đây
Lòng thật coi phú quí thảy lỗ cả
Quyết bỏ hết kiêu ngạo tâm tính này.
2. Nguyền Giê-xu giúp tôi chẳng khoe khoang
Duy khoe ơn Chúa bỏ mình vì tôi
Mọi vật hư ảo xưa mãi mê man
Nay đem dâng nơi thập tự giá này.
3. Nhìn vào thân Chúa tôi cảm biết mấy
Yêu thương bi đát chung hòa giọt rơi
Từ nghìn xưa chẳng chi sánh cảnh ấy
Há thấy mão miện bằng gai khác nào?
4. Dầu rằng tôi có toàn cả thế giới
Đem dâng cho Chúa vẫn hèn mọn thay!
Kỳ diệu thay ái tình Chúa thắm tươi
Xui tôi vui dâng hồn, thân cả rày.

 

 

Copyright © 2012-2022