Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 57
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

Kíp Đến Tôn Thờ 

1. Thiên thần xuống kìa ánh sáng huy hoàng,
Lướt khắp trên hải, giang, sơn, hà;
Xưa ngợi danh Tạo hóa Đấng hiển vang,
Bữa nay rao Jêsus sanh hạ.


Điệp Khúc:
Kíp đến tôn thờ, cúi xuống tôn thờ,
Kính chúc Vua vinh quang hạ sinh.


2. Mục đồng yên lặng giữa đêm thanh nầy,
Tỉnh thức canh giữ chiên nơi đồng;
Thiên Đạo nên người giữa chúng tôi đây,
Ánh sao lòa chiếu nơi Nhi đồng.


3. Bao lần chiêm nghiệm bác sĩ không ngờ,
Bên đông phương thấy ngôi sao Ngài;
Đi tìm Đấng vạn quốc vẫn ước mơ,
Đến nơi nhìn thấy ngôi sao nầy.


4. Khi mọi thánh đồ nhất tâm tôn thờ,
Nhen hy vọng mến yêu trông chờ;
Jesus bỗng hạ giáng chốn tiêu sơ,
Thánh nhan rực rỡ không phai mờ.
 

 

Những bài có cùng thể loại: Video  

Copyright © 2012-2022