Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 30
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Nguyện cùng nhau lại ca danh Jêsus thân ái
Hòa điệu nhạc trầm bỗng xen lời ca hăng hái
Đứng cùng tụng tán Chúa trước giờ lễ bái xong
Cầu chúc an êm dịu, nguyện Ngài ban mọi lòng.
2. Nguyện Ngài ban bình an khi về nhà ai nấy
Trọn ngày quyết nhờ Chúa tâm hồn yên vui bấy
Trót ngày nguyện Chúa giữ khỏi tà tâm ác ngôn
Cho xứng môi luôn lòng vừa cầu danh trường tôn.
3. Nguyện Ngài ban bình an trong giờ đêm sắp tới
Nguyền vì dân Ngài biến đêm thành ngày sáng chói
Giữa hoạn nạn khổ ách giúp bầy chiên thảnh thơi
Đêm tối hay sương mù, Ngài nhìn thật rạng ngời.
4. Nguyện Ngài ban bình an trong đời bao nguy biến
Tươi vui giữa sầu khổ, an tịnh khi tranh chiến
Lúc Ngài truyền kết liễu cả mọi cơn chiến tranh
Kêu chúng tôi đi về đời đời nơi lạc thành.

 

 

Copyright © 2012-2022