Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Gìn giữ và dẫn dắt
Nhịp: 6/8
Bài số: 52
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Dòng bình tịnh nguyền Chúa đưa bầy chiên đến hoài
Đời tôi xin quyết nương cậy Ngài
Đồng cỏ xinh tươi ngọt bùi ngon thay
Ơn Ngài vô cùng láng lai.
Điệp Khúc:
Quanh đêm luôn ngày lạ thay Chúa dẫn dắt đây
Thật tôi tin Ngài, thật tôi nhận Ngài
Nặng nề khi trước nay Chúa mang hộ rồi
Cực nhọc hóa ra thảnh thơi.
2. Vì đường hẹp hòi cúi xin Ngài hộ tôi hoài
Cho tôi đủ sức theo kịp Ngài
Vì cớ thánh danh Ngài đưa tôi nay
Tâm hồn ca tụng Chúa đây.
3. Dầu gặp chặng đường khó đương đầu cùng tử thần
Ngài đưa tôi bước không ngại ngần
Nhờ Chúa ủy lao trọn đời hân hoan
Gậy gìn, roi dạy chí nhân.

 

 

Copyright © 2012-2022