Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 42
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Kìa tình yêu thương Chúa khôn suy lường
Dẫu người gian ác, Chúa thương
Ban một ơn cứu giá cao phi thường
Ai nhận tin thoát tử vương.
Điệp Khúc:
Cao quý thay! Đức Chúa Trời tôi
Vì yêu thương chính thân tôi
Sai Con quý yêu xuống chốn tội lỗi
Chết thay trên thập tự rồi.
2. Giờ này tôi xưng Đấng sống lại rồi
Thuộc về tôi bởi đức tin
Do sự hy sinh Chúa, tôi sạch tội
Tâm hồn trong trắng tuyết in.
3. Vì tình yêu thương Thánh Linh lâm trần
Dạy mọi con cái của Cha
Thoát tội căn, hưởng nghỉ ngơi thập phần
Duy nhờ tin danh Chúa ta.
4. Mọi người tin Chúa bước đi vui hoài
Được đầy ơn phước Chúa ban
Hân hạnh tiên hưởng vĩnh sinh thiên đài
Ô, thật vui thú, vẻ vang!
5. Này người tân sinh khải ca vang lừng
Giày đạp oai thế quỷ ma
Do quyền năng Chúa chính khi ly trần
Tử thần kinh khiếp lánh xa.

 

 

Copyright © 2012-2022