Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 34
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Giờ này ngày gần tàn rồi
Không gian màu biến đổi
Bóng tối phủ trên mọi người
Lần lần đầy bầu trời.
2. Người mệt nhọc được Jêsus
Ban cho bình an ngủ
Mắt nhắm chẳng e người thù
Nhờ Ngài hằng hộ phù.
3. Mộng vàng nguyền được nhìn Ngài
Đây hi vọng mãi mãi
Thủy thủ phiêu lưu cậy nhờ
Ngài dìu thuyền vào bờ.
4. Nguyền Ngài từ trời truyền lời
Cho thiên thần bay tới
Trải cánh phủ trên giường này
Hộ vệ toàn vẹn rày.
5. Nguyền được chờ dậy mạnh dạn
Khi đêm tàn ửng sáng
Trước mắt Chúa luôn sạch ngần
Đẹp lòng Ngài mươi phần.

 

 

Copyright © 2012-2022