Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 37
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Ngày nghỉ rất phước hạnh, khương bình
Ngày thánh hớn hở hân hoan
Là thuốc chữa khổ tăm thương tình
Rực rỡ ánh sáng vẻ vang
Muôn thuở trỗi khúc giữa ngươi hoài
Du dương hòa thanh nối vần
Ngợi khen, tôn thánh Vua thiên đài
Ba Ngôi ấy vốn Chân Thần.
2. Ngày ấy lúc sáng tạo ban đầu
Sự sáng trước nhất khai sinh
Ngày ấy Chúa sống ban ơn mầu
Toàn cứu chúng thoát u minh
Hôm ấy Chúa khiến Thánh Linh Ngài
Vui lâm trần soi sáng lòa
Lạ thay, ba ánh sáng thiên đài
Hôm nay giữa ngươi chung hòa.
3. Ở giữa cảnh thế mỏi mê này
Ngày ấy Chúa đổ ma na
Rền khắp tiếng trống, chuông vui vầy
Họp nhóm giáo hữu chúng ta
Nơi có ánh sáng của Tin Lành
Thanh quang trời cao rỡ ràng
Dòng thiêng phun mãi tưới tâm tình
Muôn thu thỏa vui an nhàn.
4. Nhận lãnh phước mới, muôn ơn lành
Ngày nghỉ thánh Chúa Cha ban
Từ đây tiến bước vô thiên thành
Về chỗ các thánh nghỉ an
Vui vẻ chúc tán Chúa trên trời
Cha, Con và Linh chí thuần
Nghìn muôn dân thánh chung khen ngợi
Ba Ngôi ấy vốn Chân Thần.

 

 

Copyright © 2012-2022