Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 3/4
Bài số: 43
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

 

1. Giê-hô-va ôi, sự thành tín Chúa rất lớn thay
Không bóng biến thiên muôn đời Ngài luôn vững chãi
Ngài không thay đổi, đức yêu thương vô cùng rộng dài
Thật xưa đã có, hôm nay, mai sau còn hoài.
Điệp Khúc:
Thánh Chúa thành tín dường nào!
Thánh Chúa thành tín biết bao!
Ngày đêm tươi mới lòng tôi cảm thấy ơn dào
Điều tôi nhu yếu Chúa ban cho dư dật dường nào
Lòng thành tín Chúa trên tôi rộng lớn làm sao!
2. Thu, đông, xuân qua hạ lại đến tám tiết vãng lai,
Giăng bủa trên không, tinh, nhật nguyệt luân chuyển mãi
Toàn thiên nhiên giới chứng minh luôn thiên đại vạn đại
Về thành tín lớn, khoan nhân, yêu thương trong Ngài.
3. Tâm tôi yên vui tội được xóa, hưởng mãi cứu ân
Cha chí nhân luôn hiện diện dạy khuyên đưa dẫn
Ngày nay sức mới, suốt tương lai hy vọng rạng ngần
Hằng vui hưởng phước, tâm linh thỏa mãn muôn phần.

 

 

Copyright © 2012-2022