Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: John Newton
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/2
Bài số: 14
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 Danh Jêsus

1. Khi các giáo hữu nghe danh Jêsus, xiết bao đẹp đẽ êm đềm
Buồn lo vụt biến đau thương tiêu trừ, làn sóng kinh sợ đều êm.


2. Danh cấp cứu kẻ thương tâm lao thần, rối ren thành tĩnh an liền
Là ma-na cấp cho ai cơ bần, hằng giúp ai mệt được yên.


3. Danh chí ái, ấy khiên che thân mình, chỗ nương cậy, Đá xây nền
Là kho vàng chứa bao nhiêu ơn lành, đầy dẫy phước thật từ trên.


4. Jêsus hỡi, Chúa tôi, Vua, bạn hiền, chính Cha là Đấng chăn chiên
Đường đi, Sự sống, Tiên Tri, Cuối cùng, nhận lấy bao lời ngợi khen.


5. Dầu sắp tắt hơi, vui rao Con Trời, Chí công, toàn ái tuyệt vời
Kìa, danh diệu bấy đưa tôi qua đời, hồn thỏa vui hằng cười cợt.
 

 

Những bài có cùng thể loại: 5 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ   Thờ phượng  

Copyright © 2012-2022