Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: George W. Whitcomb
Chủ đề: Ngợi Khen Ba Ngôi Đức Chúa Trời
Nhịp: 4/4
Bài số: 4
Hợp âm: (Eb)

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  

Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài

1. Lạy Thần đời đời ban ơn phước, 
Ai có thể ca khen cho được?

Ðiệp khúc: 

Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài! 
A-men chúng tôi tôn thờ đây; 
Ha-lê-lu-gia! Vinh danh Ngài!
Nguyện được yêu Chúa thêm lên hoài.

2. Đạo từ lòng Ngài xưa ban phát,
Tâm chúng tôi nay nghe thông đạt.

3. Vì tội người Ngài dâng sinh tế, 
Công giá trả xong xuôi mọi bề.

4. Lòng này mờ mịt như đêm tối,
Cha lấy linh quang soi rạng ngời.

5. Ngài hiện diện lời xưa tuyên ấn,
Đau khổ lui xa khi Ngài gần.

6. Ngài định ngày đại ban ân thưởng, 
Phu phỉ chúng tôi trong mọi đường.

Những bài có cùng thể loại: 6 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  

Copyright © 2012-2022