Giải thích từ ngữ

6 câu

Bìa của Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài

Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài

Tác giả soạn nhạc: C. H. Marsh
Bài số: 4
XEM BẢN NHẠC 1. Lạy Thần đời đời ban ơn phước, Ai có th
Những bài có cùng thể loại: 6 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của Thành Tâm Tôn Vua Thánh

Thành Tâm Tôn Vua Thánh

Tác giả soạn nhạc: Francis J. Haydn
Bài số: 6
XEM BẢN NHẠC 1. Thành tâm tôn Vua Thánh, đầy hiển hách oai phong,
Những bài có cùng thể loại: 6 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của NÔ-ÊN ĐẦU TIÊN

NÔ-ÊN ĐẦU TIÊN

Bài số: 141
XEM BẢN NHẠC 1. Nô-ên đầu tiên thiên sứ rao truyền cho kẻ chă
Những bài có cùng thể loại: 6 câu   Giáng sinh   Hợp ca  
Bìa của HỨA NGÔN TÌNH THƯƠNG

HỨA NGÔN TÌNH THƯƠNG

Bài số: 160
XEM BẢN NHẠC 1. Lời hứa ban cho nhân loại đang sống trong trần
Những bài có cùng thể loại: 6 câu   Giáng sinh   Đồng ca  
Bìa của CHÚA SỐNG LẠI VINH QUANG RỒI

CHÚA SỐNG LẠI VINH QUANG RỒI

Bài số: 185
XEM BẢN NHẠC 1. Lòng tôi hôm nay vui, Cứu Chúa ơi! Lòng tôi hôm n
Những bài có cùng thể loại: 6 câu   Phục sinh   Đồng ca