Giải thích từ ngữ

BIỆT LỄ CA

HỘI THÁNH

KHÚC CA

1 câu (125)
2 câu (31)
3 câu (39)
4 câu (26)
5 câu (8)
6 câu (5)
Trường ca (0)
Đoản ca (0)

KINH THÁNH

LỄ NGHI

THANH NIÊN

THIẾU NHI

Tiểu Sử

TRÌNH BÀY BÀI HÁT

Hợp ca (129)
Nam Ban (0)
Song ca (7)
Tam ca (2)
Đơn ca (10)
Đồng ca (86)

TRỌNG TRÁCH CỦA HỘI THÁNH

ĐỨC THÁNH LINH