Giải thích từ ngữ

TRỞ VỀ ĐẦU > Tái lâm

Tái lâm

Bìa của KHI ĐỐI DIỆN VỚI NGÀI

KHI ĐỐI DIỆN VỚI NGÀI

Bài số: 196
XEM BẢN NHẠC Lúc Chúa tái lâm từ trời, chính tôi đối mặt Ng
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Tái lâm   Đồng ca  
Bìa của RỒI ĐÂY CHÚA ĐẾN

RỒI ĐÂY CHÚA ĐẾN

Bài số: 197
XEM BẢN NHẠC 1. Dịu êm thay khi lòng biết lắng nghe Lời Chúa ph
Những bài có cùng thể loại: 3 câu   Hợp ca   Tái lâm  
Bìa của GIÊ-HÔ-VA SẼ XÂY GIÊ-RU-SA-LEM

GIÊ-HÔ-VA SẼ XÂY GIÊ-RU-SA-LEM

Bài số: 202
XEM BẢN NHẠC Giê-hô-va sẽ xây Giê-ru-sa-lem.Giê-hô-va sẽ xây Gi
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Hợp ca   Tái lâm  
Bìa của NGÀY CỦA CHÚA

NGÀY CỦA CHÚA

Bài số: 203
XEM BẢN NHẠC Kèn vang lên trong nơi Si ôn vang tiếng nơi ngọn núi
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Tái lâm   Đồng ca  
Bìa của HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU SẼ TÁI LÂM

HA-LÊ-LU-GIA! GIÊ-XU SẼ TÁI LÂM

Bài số: 204
XEM BẢN NHẠC Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia! Giê-xu sẽ đến vui mừng t
Những bài có cùng thể loại: 1 câu   Tái lâm   Đồng ca