Giải thích từ ngữ

5 câu

Bìa của Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Nguyện Tụng Mỹ Chúa Linh Năng

Tác giả soạn nhạc: Nhạc điệu Đức
Bài số: 2
XEM BẢN NHẠC 1. Nguyện tụng mỹ Chúa Linh Năng,Vua Vinh Diệu tạo v
Những bài có cùng thể loại: 5 câu   Hợp ca   Ngợi Khen Đức Chúa Trời  
Bìa của Ngợi Danh Jêsus Rất Oai Quyền

Ngợi Danh Jêsus Rất Oai Quyền

Viết bởi Oliver Holden
Bài số: 8
XEM BẢN NHẠC 1. Ngợi danh Jêsus rất oai quyền thay! Các thiên th
Những bài có cùng thể loại: 5 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của Đẹp Thay Trán Chúa

Đẹp Thay Trán Chúa

Viết bởi Thomas Hastings
Bài số: 12
XEM BẢN NHẠC   1. Đẹp thay dung quang nơi trán Chúa tôiVừa oai
Những bài có cùng thể loại: 5 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của Danh Jesus

Danh Jesus

Viết bởi Alexander R. Reinagie
Bài số: 14
XEM BẢN NHẠC   1. Khi các giáo hữu nghe danh Jêsus, xiết bao đ
Những bài có cùng thể loại: 5 câu   Hợp ca   Ngợi khen Đấng Christ   Thờ phượng  
Bìa của Tôn Vinh Chúa Linh Năng

Tôn Vinh Chúa Linh Năng

Viết bởi Carl G. Glaser
Bài số: 17
XEM BẢN NHẠC   1. Nguyền tâm tôi tôn vinh Chúa linh năngNgài bu
Những bài có cùng thể loại: 5 câu   Hợp ca   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ  
Bìa của VUI MỪNG CHÚA LÀ VUA

VUI MỪNG CHÚA LÀ VUA

Bài số: 71
XEM BẢN NHẠC 1. Mừng vui đồng ca ngợi Chúa: Đấng uy nghiêm, Vua
Những bài có cùng thể loại: 5 câu   Ngợi khen   Ngợi khen Đấng Christ   Đồng ca  
Bìa của NGUỒN CỨU GIÚP

NGUỒN CỨU GIÚP

Bài số: 128
XEM BẢN NHẠC 1. Ôi, Lạy Chúa, nguyên Đấng giúp tôi mãi, là ư
Những bài có cùng thể loại: 5 câu   Hợp ca   Ngợi khen  
Bìa của GIỜ ĐƯỢC CHIÊM NGƯỠNG THẬP GIÁ

GIỜ ĐƯỢC CHIÊM NGƯỠNG THẬP GIÁ

Bài số: 178
XEM BẢN NHẠC 1.Giờ được chiêm ngưỡng thập giá quí hoá, nơi
Những bài có cùng thể loại: 5 câu   Hợp ca   Thập tự giá   Thương khó   Tiệc Thánh