Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 64
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  

 

1. Bọn chăn giữa ban đêm trên đồi xanh
Ngồi chung nhau canh chiên mình
Bỗng thấy khâm sai quang lâm trần gian
Phóng ra muôn tia hào quang
Chiếu vào kẻ chăn huy hoàng.
2. Vị thiên sứ thấy kẻ chăn sợ kinh
Liền khuyên ngay “Nên an bình
Ta đến đem cho tin vui mừng đây
Các ngươi luôn nhân loại hay
Các ngươi với thiên hạ rày.”
3. “Thành Đa-vít nay sinh cho bọn ngươi
Chồi Đa-vít nguyên Con Trời
Là Chúa là Christ ban cho vạn dân
Dấu đây các ngươi nhận chân
Để tìm đến Ngôi Chân Thần.”
4. “Này Con Thánh giáng sinh trong trần gian
Tại nơi thê lương đơn hàn
Ngoài chiếc khăn ra không chi bọc thân
Máng chiên hoan nghinh Thần Nhân
Máng chiên chỗ sinh Chân Thần.”
5. “Rạng danh Chúa Thánh trên khung trời cao
Bình an thay cho địa cầu
Ân điển nhân gian do thiên thượng ban
Trải qua vô hạn thời gian
Ấy ơn cứu ta hoàn toàn.”

 

 

Copyright © 2012-2022