Giải thích từ ngữ

Thánh ca Tin Lành Việt Nam

Danh Y Độc Nhất

Bài số: 249

Danh Yêu Quí

Viết bởi William B. Bradbury
Bài số: 18

Dắt Về Chúa

Bài số: 328

Dầu Ác Khiên Đỏ Như Đơn Hồng

Bài số: 176

Diệu Kỳ Thay Chúa Tôi

Bài số: 523

Diệu Vinh Thay Bình An!

Bài số: 274

Do Quyền Năng Huyết Gô-gô-tha

Bài số: 665

Dòng Huyết Đào

Bài số: 640

Dức Dấy Chúng Tôi Luôn

Bài số: 220

Dưới Cờ Thập Tự

Bài số: 830

Dương Quang Tâm Hồn

Bài số: 33

Dương Quang Thiên Quốc

Bài số: 294

Duy Chính Ngài

Bài số: 227

Duy Jêsus

Bài số: 778

Em-ma-nu-ên, Chúa Luôn Ở Cùng

Bài số: 644

Gần Cùng Chúa Tôi

Bài số: 461

Gần Lòng Từ Ái Chúa Cha

Bài số: 703

Gần Thập Tự

Bài số: 193

Gần Thập Tự Hơn

Bài số: 245

Gánh Lúa Về

Bài số: 325

Gặp Được Thiết Hữu

Bài số: 206

Ghết-sê-ma-nê

Bài số: 96

Gia Hương Cơ Đốc Nhân

Bài số: 348

Giây Phút Ngợi Ca

Bài số: 796

Giê-hô-va Là Đấng Chăn Giữ Tôi

Bài số: 433

Giê-hô-va Đấng Dắt Chăn Hồn Tôi

Bài số: 742

Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi

Bài số: 46

Giê-hô-va! Xin Dắt Tôi Trọn Đường

Bài số: 51

Giờ Danh Sách Tuyên Đọc

Bài số: 336

Giờ Dịu Êm

Bài số: 251

Giờ Jesus Hiện Ra

Bài số: 127

Gió Thánh Linh

Bài số: 143

Giờ Được Chiêm Ngưỡng Thập Giá

Bài số: 95

Giống Như Cứu Chúa Tôi

Bài số: 492

Giựt Mọi Chuông Trời

Bài số: 213

Gô-gô-tha

Bài số: 195

Gô-gô-tha

Bài số: 392

Hà Hơi Linh

Bài số: 141

Ha-lê-lu-gia!

Bài số: 538

Ha-lê-lu-gia! Chúa Cứu Tôi

Bài số: 664

Ha-lê-lu-gia! Chúa Tái Lâm

Bài số: 120

Ha-lê-lu-gia! Ngợi Khen Thập Tự

Bài số: 194

Ha-lê-lu-gia! Vinh Danh Ngài

Tác giả soạn nhạc: C. H. Marsh
Bài số: 4

Ha-lê-lu-gia! Đấng Sống Thắng

Bài số: 106

Ha-lê-lu-gia, Jêsus Đến!

Bài số: 569

Hằng Nương Trong Chúa Muôn Đời

Bài số: 292

Hằng Soi Sáng

Bài số: 837

Hát Lên, Hỡi Lữ Khách

Bài số: 876

Hãy Ca Hát Lên

Bài số: 874

Hãy Ca Hát và Nguyện Cầu

Bài số: 711

Hãy Cầu Xin

Bài số: 712

Hãy Chiếu Giống Hãy Đăng

Bài số: 327

Hãy Giơ Tay Ra

Bài số: 247

Hãy Nói Đi

Bài số: 360

Hãy Theo Jêsus

Bài số: 638

Hãy Theo Ta

Bài số: 388

Hãy Tin Jesus Christ

Bài số: 440

Hãy Tin Nhận

Bài số: 863

Hãy Tin Nơi Ngài

Bài số: 719

Hãy Trung Tín

Bài số: 484

Hãy Yêu Thương Nhau

Bài số: 883

Hãy Đếm Các Ơn Phước Chúa Ban

Bài số: 674

Hãy Đi Khi Chúa Đang Gọi

Bài số: 868

Hi Vọng Về Jesus Tái Lâm

Bài số: 130

Hiến Cả Thảy Cho Ngài

Bài số: 383

Hiện Tôi Nghe Rõ Tiếng Cứu Chúa Kêu

Bài số: 230

Hô-sa-na

Bài số: 528

Hô-sa-na!

Bài số: 65

Hoa Hồng Sa-rôn

Bài số: 577

Hoa Huệ Trong Trũng

Bài số: 81

Học Theo Chúa

Bài số: 685

Hỡi Bết-lê-hem, Tiểu Thôn Cô Quạnh

Bài số: 62

Hỡi Jesus, Nguyện Dẫn Đạo Cùng

Bài số: 86

Hỡi Môn Đồ Trung Tín

Bài số: 55

Hỡi Những Kẻ Mệt Mỏi

Bài số: 436

Hỡi Si-ôn, Vùng Lên

Bài số: 875

Hôm Qua, Ngày Nay, Cho Đến Đời Đời

Bài số: 77

Hồn Ta Hằng Khen Chúa

Bài số: 419

Hồn Tôi Chỉ Quyết Neo Trong Huyết Jesus

Bài số: 266

Hư Không

Bài số: 385

Hứa Ngôn Nghìn Xưa

Bài số: 620

Hứa Nguyện

Bài số: 870

Hướng Lên Chúa Trên Trời

Bài số: 545

Huyết Chiên Con Bôi Sạch Lòng

Bài số: 184

Huyết Chúa Mầu Nhiệm Biết Bao

Bài số: 182

Huyết Jesus Thật Cao Quí

Bài số: 186

Jêsus Bên Tôi

Bài số: 656

Jesus Chắc Tái Lai

Bài số: 129

Jesus Chân Chúa Lại Sống

Bài số: 107

Jesus Christ Đến

Bài số: 83

Jêsus Con Đức Chúa Trời

Bài số: 864

Jesus Cứu

Bài số: 349

Jêsus Cứu Chúa

Bài số: 532

Jesus Cứu Người Ta

Bài số: 465

Jêsus Cứu Tôi

Bài số: 660

Jesus Hằng Ở Bên Tôi

Bài số: 270

Jesus Hằng Yêu Mến Tôi

Bài số: 364

Jesus Kêu Gọi Mọi Người

Bài số: 160

Jesus Không Thất Tín Đâu

Bài số: 204

Jesus Không Đổi Dời

Bài số: 76

Copyright © 2012-2022