Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giáng Sinh
Nhịp: 4/4
Bài số: 569
Hợp âm: (A)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Ðêm nao khi xưa muôn thiên sứ đã hát:  

An bình cho loài người.
Quy vinh quang cho Vua vinh hiển
Jêsus Chân Chúa. Ðêm nao khi xưa,
thiên sứ đã hát vang.
Hồng ân Cha đã ban xuống nhân gian.
Thành Bết-lê-hem đêm nay Jêsus Christ
giáng thế khắp thế giới bữa nay
dâng lên bài tụng ca.

Điệp khúc:
Chúa vì người đã hy sinh,
đức nhân từ không ví sánh,
muôn dân mau đến đem lễ dâng Vua Hòa Bình.
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! A-men.
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia! A-men.

2. Ðêm nao ta hoan ca cung chúc
Cứu Chúa giáng trần cứu loài người.
Mau dâng lên muôn câu ca mới.
Jêsus Chân Chúa.
Ðêm nay nơi nơi vang tiếng ca tôn thờ.
Ngàn muôn thi ca mới chúc tôn Vua.
Vì yêu thương nhân gian đành xa ngôi vinh quang
nên giáng xuống chốn tối tăm cam mang đời sầu thương.

————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022