Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Truyền Giảng Tin Lành
Nhịp: 6/4
Bài số: 864
Hợp âm: (Ab)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Bạn biết chăng Chúa Jêsus 

Vua tôi là Đấng cứu chuộc
Jêsus con Đức Chúa Cha
Bạn biết chăng Chúa Jêsus
Vua tôi là Đấng nhân từ
Jêsus con Đức Chúa Trời.
Điệp Khúc:
Chúa, danh đáng tôn cao
Danh dịu êm ngọt ngào
Jêsus con Đức Chúa Cha
Chúa đã chết thay tôi.
2. Bạn có nghe tiếng Jêsus
Êm êm gọi ai lạc loài
Ăn năn tin Chúa bữa nay
Bạn đến mau với Jêsus
Bao ô tội bao u hoài
Trao ngay trong cánh tay Ngài.
3. Bạn hỡi! Sao mãi phân vân
Hôm nay đừng nên ngại ngần
Mau tin Con Đức Chúa Cha
Đừng nhờ năm tháng đau thương
Quên đi ngày qua đoạn trường
Mau mau xin Chúa vô lòng.
4. Đời sống trong Chúa yên vui
Jêsus thường ban nụ cười
Lau khô bao nước mắt rơi
Ngài sẽ thêm sức ban ơn
Đưa ta vượt qua dặm trường
Luôn luôn đắc thắng vui mừng.

 

 

Copyright © 2012-2022