Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Sự Chữa Bệnh
Nhịp: 6/8
Bài số: 249
Hợp âm: (Eb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Vui thay ta được hằng gần bên nơi 

Danh y độc nhất là Jêsus;
Tiếng Chúa khiến lòng buồn bực tươi vui,
Mau nghe lời phán từ Jêsus.
Điệp Khúc:
Nhạc thiên sứ đồng tấu ly kỳ,
Hòa tiếng thánh đồ khắp năm châu,
Hát nhịp nhàng ngợi khen danh y Jêsus,
Chính mình Jê-sus.
2. Bao nhiêu tội tình đều được buông tha,
Mau nghe lời phán từ Jêsus;
Khoan thai lên đường đồng về nhà Cha,
Nâng kim miện đứng cùng Jêsus.
3. Chiên Con Thiên Phụ hằng được tôn vinh,
Tôi tin nhận chính mình Jêsus;
Danh Jê-sus lòng này luôn hoan nghênh,
Tôi yêu chuộng mỹ hiệu Jêsus.
4. Bao nhiêu kinh sợ tội ô quăng xa,
Do tâm hồn đã nhờ Jêsus;
Tâm linh vui mừng được nghe hoan ca,
Danh y tuyệt đối là Jêsus.

 

 

Copyright © 2012-2022