Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Vui Vẻ Vì Được Cứu
Nhịp: 4/4
Bài số: 213
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Giựt mọi chuông trời “đính đông”, bữa nay mừng vui thay 

Vì con đàng hoang đã quay bước về Cha
Kìa, Từ Phụ chạy đón con trước sân ngoài cầm tay
Mừng hôn đứa con bấy lâu đã lạc xa.
Điệp Khúc:
Ôi, thiên sứ ca vang đàn cầm rền tiếng
Kìa, thật vinh hiển thay danh Cha nhân hiền.
2. Giựt mọi chuông trời “đính đông”, bữa nay mừng vui thay
Vì con đàng hoang với Cha đã hòa nhau
Ồ, một linh hồn thoát ly khỏi con đường lạc sai
Được ơn tái sanh khỏi hư mất đời sau.
3. Giựt mọi chuông trời “đính đông”, báo tin tiệc vui đây
Đoàn thiên sứ vui vẻ tâu khải hoàn ca
Nguyền truyền tin lành khắp nơi thế gian đều được hay
Về một linh hồn tái sanh thoát quyền ma.

 

 

Copyright © 2012-2022