Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Giao Thông Cùng Chúa
Nhịp: 3/4
Bài số: 796
Hợp âm: (D)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
Choir

Lời Bài Hát  


1. Giờ đây giây phút này con ngước mắt lên cao 

Dâng Chúa khúc hoan ca ngợi khen danh Chúa
Giờ đây trong cảnh này con ngước mắt lên cao
Xin Chúa đến nơi đây bên cạnh con.
Điệp Khúc:
Nguyện dâng tiếng ca tôn thờ
Lòng yêu kính dâng lên Ngài
Nguyện dâng lên Cha kính yêu Jêsus nhân từ.
2. Dù đau thương ngất đầy con ngước mắt lên cao
Dâng Chúa khúc bi ai lòng con tan vỡ
Giờ ly tan, cách biệt con ngước mắt lên cao
Xin Chúa nắm tay con, đưa đường con.
3. Lạy Jêsus ái từ con ngước mắt lên cao
Dâng tiếng hát suy tôn tựa hương thơm ngát
Vượt qua muôn cảnh đời tay Chúa dắt đưa con
Cho đến lúc an vui bên cạnh Cha.

 

 

Copyright © 2012-2022