Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thương Khó và Phục Sinh
Nhịp: 6/8
Bài số: 883
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
1-Soprano

Lời Bài Hát  


Này con hãy yêu thương! 

Càng yêu mến nhau hơn vì Ta đã chuộc con
Tận tình lo lắng cho nhau
Cùng chia sớt thương đau vì Ta chuộc con từ lâu
Nhận gánh nặng vì nhau lúc lo buồn,
Mừng rỡ chia niềm sung sướng
Tình yêu cao quí vô biên,
Tình yêu rất thiêng liêng
Nguyện con càng yêu nhiều thêm.
1. Này bánh hãy ăn cùng nhau
Xác Ta tan tành vì con
Cầm chén uống trong cảm thông
Huyết Ta tuôn tràn vì con.
2. Lầm lỡ, hãy tha tội nhau
Chính Ta tha mọi tội con
Cùng kết mối dây tình thân
Giống như Ta là bạn con.
3. Quì gối với nhau cầu xin
Hỡi con Ta thường dạy con
Cần giúp đỡ nhau nhiều hơn
Ngắm gương Ta hầu việc con.
4. Cùng hát, thỏa vui lòng Cha
Cũng như Ta thường ngợi ca
Hạnh phúc hãy chia cùng nhau
Mến yêu nhau càng nồng sâu.

 

 

Copyright © 2012-2022