Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thập Tự Giá
Nhịp: 6/8
Bài số: 194
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Đáng ngợi thập tự bàn an, 

Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Chống cự nộ đào cuồng lan,
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Dầu âm ty phun tố giông,
Trần gian ghen tuông tấn công,
Thập giá chẳng chút nao núng,
Ha-lê-lu-gia, khen thập tự!
Điệp Khúc:
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia,
Ngày đêm luôn ca xướng thập giá!
Ha-lê-lu-gia, Ha-lê-lu-gia,
Đắc thắng luôn luôn giữa chúng ta!
2. Muôn đời thập tự còn nguyên,
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Chỗ này rạng ngời hồng ân,
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Thần tử đổ huyết cứu ta,
Vậy ta nên rao giảng ra,
Sự đắc thắng của thập giá,
Ha-lê-lu-gia, khen thập tự!
3. Chốn này nợ đền tội tha,
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Gánh tội Ngài chịu vì ta,
Ha-lê-lu-gia! Ha-lê-lu-gia!
Tại đây ta nay đứng quanh,
Tụng ca Chiên con tế sinh,
Là Chúa sống, chính Vua Thánh,
Ha-lê-lu-gia, khen thập tự!

 

 

Copyright © 2012-2022