Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Bình An, Vui Vẻ
Nhịp: 3/4
Bài số: 274
Hợp âm: (Bb)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Từ ngày Thần Linh giáng lâm trần đây, 

Vui mừng dường dòng sông tuôn chảy,
Ai mời Ngài nay, Chúa vô lòng ngay,
Tâm hồn này nên đền Chúa xây.
Điệp Khúc:
Diệu vinh Diệu vinh thay bình an!
Thánh khiết thay bình an!
Thân, hồn càng bình tịnh tươi sáng;
Cơn ba đào tràn lan, Chúa chúc câu bình an,
Sóng ma lặng bặt, đêm tối tan.
2. Kìa, thật Thần Linh giáng lâm lòng tôi,
Như mưa dồi từ trời tuôn xối;
Như mặt trời soi sáng không hề thôi,
Ôi, trọn đời an bình thỏa vui.
3. Thật lạ lùng thay, bởi ơn chuộc nay,
Quanh đêm ngày, nhìn Ngài vui bấy;
Nơi trọn vẹn đây, chốn yên tịnh đây,
Vui mừng này không hề đổi thay.
4. Dường ruộng phì nhiêu lắm hoa đẹp xinh,
Cây công-bình mọc chồi đâm nhánh;
Như dòng trường-sanh tưới hoa màu-xanh,
Sa-mạc thành phong điền Thánh-Linh.
5. Ồ, nầy từ khi khách thiêng ngự-lai,
Đem theo Ngài lạc, thọ, khương, thái,
Xua ngờ-vực ngay, đuổi hết sầu-cay,
An-dật rày thay mệt-mỏi đây.

 

 

Copyright © 2012-2022