Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Truyền Giáo Khắp Nơi
Nhịp: 4/4
Bài số: 360
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Cùng truyền cho chúng sinh đang trầm luân 

Tin Lành từ trời ban cứu ân
Nào Âu, Á, Úc, Mỹ, Phi, mọi dân
Tận hồi Christ tái lâm nơi trần.
Điệp Khúc:
Hãy đi nói, nói ra cùng các dân
Jêsus Christ chết thay tội nhân
Truyền cùng nhau đi rao cho các dân
Ngày phục lâm Chúa Jêsus gần.
2. Này là thiên chức Cơ Đốc đồ ơi
Vâng theo lệnh Christ, không nghỉ ngơi
Giục nhau quyết rao Tin Lành cùng nơi
Rằng Ngài chết thế cho muôn người.
3. Đồng bào Nam, Bắc, Trung đang trầm luân
Hăm lăm triệu người mong cứu ân
Rừng sâu núi cao kia còn nhiều dân
Nhiệm vụ ta quyết lo chuyên cần.
4. Kìa, Lào, Miên, Ấn, Nam dương, Nhật, Hoa
Xiêm, Tây tạng, toàn lân quốc ta
Hè, đem cứu ân rao cho gần xa
Dầu gặp lao khổ không nại hà.
5. Ngài họp thâu giữa thế gian một dân
Cho danh Ngài, màu da chẳng phân
Ngày ân điển chưa qua ta nguyền dâng
Trọn đời rao giảng cách chuyên cần.
6. Nguyền cùng nhau rao giảng Tin Lành ngay
Cho toàn cầu tội nhân rõ hay
Tận khi điểm trang xong Tân Phụ đây
Thì Jêsus tái lâm vui vầy.

 

 

Copyright © 2012-2022