Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: May Agnew
Chủ đề: Bền Lòng Tin Cậy
Nhịp: 4/4
Bài số: 719
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Bạn ơi! Có khi nào nghe lòng vỡ tan bao hy vọng? 

Và bao công việc như qua đi vô ích không còn?
Rồi muôn gánh đau buồn quay cuồng khiến tâm linh hao mòn.
Bạn lo âu không chiến thắng khi thử thách tràn tuôn?

Điệp khúc:
Hãy tin nơi Ngài. Nắng lên ngày mai,
dù trời nhiều mây, mưa không rơi mãi.
Chúa có chương trình dành cho bạn đấy!
Bền tin nơi Chúa. Đừng bao giờ phai.

2. Màn đêm khiếp kinh thường bao trùm trước khi ban mai về,
Rồi trên không bừng lên vinh quang soi sáng muôn bề.
Vì Cha hứa đêm ngày đưa bạn suốt trong cuộc hành trình.
Mọi đau thương luôn giúp nâng cao đời sống thuộc linh.

3.Bạn ơi! Đức tin thường đem toàn thắng trong mọi thì giờ.
Ngài là Cha toàn năng đầy lòng thương xót nhân từ.
Niềm kinh hãi, lo buồn, ô tội sẽ tan theo mây mờ.
Nhờ ơn Vua chiến thắng vinh quang từ muôn ngàn xưa.

————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022