Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Nhịp: 4/4
Bài số: 778
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Lòng tôi ưa rao Jêsus ra cho mọi người biết Ngài 

Vì tôi biết chính Chúa thiết hữu chẳng như một ai
Lòng tôi ưa rao danh Jêsus vì Ngài biến đổi tôi
Thật không ai như Jêsus tôi, chỉ một Ngài thôi.
Điệp Khúc:
Không người giúp đỡ lo chu toàn như Jêsus
Không một thiết hữu nào như là Jêsus
Không người cất lấy bóng tối tăm ô tội ra khỏi tôi
Duy Jêsus giúp đỡ được thôi.
2. Đời tôi đây đi trong ô dơ khi Jêsus kiếm tôi
Lòng tôi chất chứa nỗi thống khổ lẫn ưu phiền thôi
Ngài giơ tay yêu thương che tôi, Ngài là chỗ nghỉ ngơi
Và Ngài luôn đưa tôi đi an ninh khắp mọi nơi.

 

 

Copyright © 2012-2022