Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Viết lời: Ida A. Guirey
Chủ đề: Đức Chúa Jesus
Nhịp: 3/4
Bài số: 577
Hợp âm: (E)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Đóa hoa hồng nơi Sa-rôn, nở trong lòng tôi đây.  

Luôn đẹp xinh tinh khiết, là Jêsus chân thật nầy.
Hương thơm về tình yêu của Chúa được tỏa khắp nơi.
Hễ nơi nào có tôi, nơi bày tỏ Đức Chúa Trời.

Điệp khúc:
Jêsus, Đóa hoa Sa-rôn. Sáng tươi thay!
Chính đóa hoa hồng nở trong tâm nầy.

2. Đoa hoa hồng nơi Sa-rôn, thuốc cho mọi cơn đau.
Linh diệu thay quyền Chúa, ơn xót thương luôn tuôn trào
cho linh hồn buồn đau, cho mỗi nhược điểm của ta.
Có Jêsus, sức dẫu không còn, Chúa ban kia mà.

————————————————————————————————————————

Copyright © 2012-2022