Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thiếu Nhi
Nhịp: 6/8
Bài số: 364
Hợp âm: (G)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass
Choir

Lời Bài Hát  


1. Hằng ngày lòng này thật mừng vì Cha nhân ái 

Ơn yêu thương cao sâu Ngài Sách Thánh ghi tường
Mọi điều lạ lùng từng tìm được trong Kinh Thánh
Duy Giê-xu yêu tôi là quí báu phi thường.
Điệp Khúc:
Giê-xu yêu tôi, Chúa mến tôi trọn đời
Ngài đầy lòng yêu, Ngài yêu tôi mãi
Giê-xu yêu tôi, khiến tôi vui mừng hoài
Giê-xu hằng yêu mến tôi.
2. Dầu lòng này từng bội bạc lìa xa Chân Chúa
Tuy bao phen tôi lưu lạc Chúa cứ yêu hoài
Giờ mà lòng này hồi niệm tình yêu muôn thuở
Tôi vui quay ngay nương dựa dưới cánh tay Ngài.
3. Lòng thầm nguyện chọn một bài về Cha nhân ái
Khi trong vinh quang tôi được thấy chính mặt Ngài
Này là bài mà đời đời lòng hoan ca mãi
Ôi! Sao Giê-xu yêu được kẻ khốn nạn này.

 

 

Copyright © 2012-2022