Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Chúa Dẫn Đưa
Nhịp: 3/4
Bài số: 742
Hợp âm: (F)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody

Lời Bài Hát  


1. Giê-hô-va Đấng dắt chăn hồn tôi, 

Đưa tôi vào nơi an nghỉ
Trong nơi cỏ xanh tươi,
Tay Chúa hướng dẫn tôi,
Bên dòng nước êm đềm trôi.
2. Ngài ban sức mới cho linh hồn tôi,
Đưa tôi vào lối công chính
Trong danh Chúa nhân từ,
Tôi chẳng thiếu thốn chi,
Duy Ngài dắt chăn hồn tôi.
3. Dầu khi bóng chết hiểm nguy kề bên,
Tôi không sợ lo nao núng
Có Chúa mãi ở cùng,
Ngài an ủi tâm hồn tôi,
An bình dưới tay toàn năng.
4. Hạnh phúc thương xót của Cha thượng thiên,
Theo tôi vào nơi an nghỉ
Trong danh Giê-hô-va,
Tôi vui thỏa thảnh thơi,
Trong nhà Chúa tôi, bạn tôi.

 

 

Copyright © 2012-2022