Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Huyết Chúa Jesus
Nhịp: 4/4
Bài số: 186
Hợp âm: (E)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


Huyết Jêsus thật cao quý kìaXưa thế tôi tuôn trào kiaThập giá tuôn dòng huyết quyền năng thayBởi tin lòng tôi thấy rày. 

 

Copyright © 2012-2022