Giải thích từ ngữ

Tuyển tập: Thánh ca Tin Lành Việt Nam
Chủ đề: Thiên Đàng
Nhịp: 4/4
Bài số: 348
Hợp âm: (C)
Ghi chú:

Name Play
0-Melody
1-Soprano
2-Alto
3-Tenor
4-Bass

Lời Bài Hát  


1. Kìa, gia hương Cơ đốc nhân vinh hiển 

Là quê quán nghỉ an vẹn tuyền
Là nhà Christ đi trước đang lo sắm
Cho tôi được vui thỏa nghìn năm.
Điệp Khúc:
I. Kìa, trông bên mé sông Giô-đanh
Đầy cây sống, lá hoa tươi xanh
Nơi tôi được nghỉ an châu toàn
Thật nơi tôi nghỉ an.
II. Kìa, người mê mỏi yên vui bấy
Người mê mỏi hưởng yên vui thay
Ai xưa mệt mỏi nay an nhàn
Vào đây anh nghỉ an.
2. Ngài đã đi lo chỗ cho con cái
Là một chỗ vững an lâu dài
Này đây nơi ơn phước, nơi thanh tú
Nơi an nhàn vui thỏa nghìn thu.
3. Vào nơi đây không ốm đau ta thán
Tuyệt không chút rối ren tai nàn
Tại trung tâm nơi đế đô tôn kính
Tôi vui đội kim mão trường sinh.
4. Vào đây luôn vui thỏa ca vang tiếng
Nọc độc biến, tử vương vô quyền
Cùng hô lên mau hỡi muôn dân thánh
Ta vui mừng tiếp buổi bình minh.
5. Bầy con đây vinh hiển vui ca xướng
Điệu đắc thắng đang khi lên đường
Kìa, thiên môn đang mở nghinh ta đấy
Cho ta được phép bước vào đây.

 

 

Copyright © 2012-2022